Modernizacje

Prace modernizacyjne budynków inwentarskich polegały na przebudowie obór uwięzionych na wolnostanowiskowe. System ten obniżył pracochłonność i poprawił warunki bytowania zwierząt. Hala udojowe wyposażono w automatykę sterowaną komputerowo. Pozwala to na dokładne kontrolowanie stada. System umożliwia również jednocześnie przegląd i analizowanie wyników hodowlanych. Nowy cielętnik umożliwia wykorzystanie programu komputerowego w odchowie cieląt. Technologia ta przyczynia się do redukcji upadku cieląt oraz wzrostu efektów hodowlanych. Nowoczesny jałownik sprzyja uzyskiwaniu lepszych wyników w rozrodzie jałowic i poprawy wydajności mlecznej pierwiastek.

Mechanizacja

W produkcji roślinnej duże znaczenie ma zastosowanie odpowiedniego sprzętu do zmieniających się warunków i potrzeb. Zaletą takiego rozwiązania jest duża wydajność połączona z efektywnością działania. W określonych warunkach przyrodniczych niniejsze wymagania spełniają zakupione przez nas nowoczesne maszyny do uprawy i pielęgnacji roślin. Gwarantują one prawidłowe wykonanie zadań poszczególnych technologiach. Sprzęt ten gwarantuje ponadto stabilne warunki pracy operatorów maszyn, usprawnia organizację, obniża koszty produkcji. W efekcie pływa na poprawę wyników ekonomicznych.