Produkcja zwierzęca

Produkcja zwierzęca realizowana jest w oparciu o stado bydła liczące około 1300 sztuk w tym krów 520 sztuk. Materiałem towarowym jest głównie mleko i żywiec wołowy. Wydajność mleczną krów kształtuje się na poziomie 9000 litrów/szt. Młode bydło opasowe sprzedawane jest w wadze około 620 kilogramów. Bardzo dobre wyniki ekonomiczne z tej działalności pozwalają na rozwój dalszych prac hodowlanych.

Spółka od początku powstania realizuje pełny program hodowli zarodowej bydła mlecznego. Chów bydła odbywa się w systemie zamkniętym. Prace hodowlane ukierunkowane są na doskonalenie cech mlecznych, tym budowę gruczołu mlecznego, prawidłową postawę kończyn tylnych, poprawę zdrowotności i długowieczności. Zadania te realizujemy stosując krzyżowanie wypierające krów z buhajami czystorasowymi holsztyńsko-fryzyjskimi lub buhajami o wysokim dolewie tej krwi. Korzystamy z najlepszego nasienia buhajów z USA, Kanady, Niemiec i Polski.

Postęp biologiczny osiągamy również poprzez transplantację zarodków importowanych i z własnej produkcji. Aktualnie realizujemy ocenę materiału męskiego i żeńskiego w sytemie genomicznym. Buhajki hodowlane po kwalifikacji sprzedajemy do SHIUZu w Bydgoszczy. Nadwyżki jałowic cielnych rozprowadzamy do zainteresowanych hodowców.